کاربر محترم خوش آمدید


برترین های روز

ردیف مجموع زمان مجموع مسافت مجموع کالری نام کاربری

برترین های هفته

ردیف مجموع زمان مجموع مسافت مجموع کالری نام کاربری
10:29:44.17182حمیدرضا 0913...368
20:23:562.13111جاوید 0902...056
30:33:2.0193برنده 0911...871
40:35:30.6683 من به هدفم میرسم 0911...076
50:00:100د 0910...286
60:00:07023mahan +491...527

برترین های ماه

ردیف مجموع زمان مجموع مسافت مجموع کالری نام کاربری
15:05:5726.261584جاوید 0902...056
27:00:3123.281177برنده 0911...871
35:00:2520.251002د 0910...286
41:43:428.94375حمیدرضا 0913...368
52:49:338.57503جواد خپلی 0939...119
60:35:30.6683 من به هدفم میرسم 0911...076
70:00:07023mahan +491...527
80:02:3700Abdulrahman Muradi 0786...643