کاربر محترم خوش آمدید


برترین های روز

ردیف مجموع زمان مجموع مسافت مجموع کالری نام کاربری

برترین های هفته

ردیف مجموع زمان مجموع مسافت مجموع کالری نام کاربری
13:53:4722.71084علی1333 0913...663
23:13:111.3516برنده 0911...871
316:11:536.062515artin_th 0935...785
40:40:371.9282حمیدرضا 0913...368

برترین های ماه

ردیف مجموع زمان مجموع مسافت مجموع کالری نام کاربری
10:21:19270.6812Amirhossein 0935...502
225:07:11157.396114علی1333 0913...663
323:37:4375.643869برنده 0911...871
47:09:1543.913505حسن 0914...977
53:24:0214.49546حمیدرضا 0913...368
63:16:2413.01817باران 0916...773
71:52:0912.13830ستاره 0917...247
86:19:5510.181293aLFa 0901...361
95:14:079.261097toosi 0903...609
106:56:038.91268عرفان 0921...802