کاربر محترم خوش آمدید


برترین های روز

ردیف مجموع زمان مجموع مسافت مجموع کالری نام کاربری

برترین های هفته

ردیف مجموع زمان مجموع مسافت مجموع کالری نام کاربری
14:04:2323.421536حسن 0914...977
20:24:551.7983باران 0916...773

برترین های ماه

ردیف مجموع زمان مجموع مسافت مجموع کالری نام کاربری
126:25:2694.794466برنده 0911...871
215:20:5388.366090حسن 0914...977
320:40:4984.833759amirafshar 0912...749
44:11:220.661288مهرداد 0937...966
53:02:112.9990مهدی 0915...294
63:14:1611.41572karimkhani 0938...535
72:05:139.13529باران 0916...773